نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۲۶۹,۲۸۰ نتیجه (۰.۱۷۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانشگاه امیر کبیر-اصل مقاله 3.11 MB
https://ceej.aut.ac.ir/.../article_4518_7807eeb78cd5fc6e08231f4... ۱۴۰۱/۶/۹ -  اندشده مدرن تروریستی هایفعالیت در بالقوه حمله اهداف به تبدیل تدریج به عمرانی شده سرمایه رفتن بین از و زیاد تلفات به منجر که شده هاساختمان از جزئی یا کامل سقوط به... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF متن کامل [PDF 930 kb]
http://mededj.ir/article-1-392-fa.pdf ۱۴۰۱/۶/۹ -  استاد با تعامل و در کنندمی تجربه بیمار کسب بالین بر حضور با آن دانشجویان طی در است که بالینی محیط در )4( هایمهارت در امر مراقبت از بیمار به را خود ینظر دانش تا آیدمی... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF پخش ابرآلودگی ناشی از اشتعال انبار نفت کرج با استفاده از روش...
https://aums.abzums.ac.ir/article-1-1550-fa.pdf ۱۴۰۱/۶/۹ -  است ساخته خطرناک حتی و شهرهای در هوا اعلام نمود تعداد افرادی که در آن سال براثر آلودگی از اند، در جهان بیشدادهشهرها جان خود را ازدستصنعتی و کلان ومیرها مرگ... علمی - پژوهشی بیشتر
مقاله فرم و عملکرد در خانه های معاصر-پایگاه علمی سیویلیکا
https://www.civilica.com/.../Paper-UMCONF05-UMCONF05_063=فرم-و-... ۱۳۹۷/۳/۲۲ -  شناخت عملکرد یک فضا قبل از ادراک فرم آن صورت می گیرد. فرم یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فرآیند طراحی است و جدایی بین فرم و عملکرد به گونه ای که در شعار معماری... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله 486.54 K
http://www.wwjournal.ir/.../article_1688_2d0124760717d0d024b520... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  TRS is used in a Monte Carlo Analysis to provide the required data for training and validating a Bayesian Network (BN). The trained BN are then used for real time... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله 2.97 MB
http://sm.psas.ir/.../article_252088_ca2f2bb01c08d82e79a7b76b34... ۱۴۰۱/۶/۹ -  اجاره اماکن جهت برپایی ستاد تبلیغاتی به پول های برگزاری مصاحبه اعلامیه کند و به حوزه زیادی نیاز است. البته، مقدار و نحوه هزینه کردن پول از یک زمان تا زمان دیگر فرق می همن،... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF بررسی نقش میانجی افسردگی در ارتباط بین احساس تنهایی با عملکرد اجتماعی
http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-2336-fa.pdf ۱۴۰۱/۶/۹ -  ایران. ،بوشهر ،بوشهر پزشکی علوم دانشگاه ،مامایی و پرستاری دانشکده ،دانشیار .4 :. ایمیلایران بوشهر، بوشهر، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، و پرستاری دانشکده استاد، ،مسعود... علمی - پژوهشی بیشتر
مقاله بررسی شاخص های موثر بر امنیت شهروندان در فضای شهری با تاکید بر...
https://www.civilica.com/.../Paper-UUSD01-UUSD01_0531=بررسی-شاخ... ۱۳۹۵/۱۲/۹ -  برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله 1.92 MB
http://www.iranjme.ir/.../article_145232_56be28d65ca91ac12a1555... ۱۴۰۱/۶/۹ -  ه لد لي ن یوري یاه سامت ي هبرض و ا ی وعت ماگنه هب ضی سمري طسوت نزوس اسرف ،اه شی گدروخ و ي وارف اين دوجوب اهنآ رد يم دیآ محت رب هولاع هک لي زه هنی یاه وعت ،ضی... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله 929.39 K-جامعة المصطفی العالمیه
http://mte.journals.miu.ac.ir/.../article_5641_f4e7b2aab95af57a... ۱۴۰۱/۶/۹ -  لذا این مسئلب شکل میق"یلب این مسئلب این پرسش اصلی شکل گرف کتب سشتش اسلامی رفتار سیاسی در این د ره داشتب اس . از در ن الله خان چیس ؟اسلامی افااسستان ِزمان امان... علمی - پژوهشی بیشتر
×

جم جو را چگونه تجربه کردید؟

?