نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸,۵۲۲,۴۸۹ نتیجه (۲.۰۲۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل (PDF)-http://www.gmu.ac.ir
http://hms.gmu.ac.ir/article-1-2998-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ -  بروز واکنش های وازوواگال و عوامل مؤثر بر آن در اهداکنندگان خون پایگاه های انتقال خون شهر مشهد عباسعلی عباس نژاد DhP گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی... علمی - پژوهشی بیشتر
مقاله نقش گازطبیعی مایع LNG در پیک سایی مصرف-مرجع دانش
http://www.civilica.com/.../Paper-IGEC02-IGEC02_030=نقش-گازطبیع... ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  تا جایی که برای جبران این کمبود، صادرات گاز با مشکلاتی مواجه شده است و برخی از نیروگاه ها مجبور به استفاده از سوخت دوم شده اند همچنین نسبت به قطع گاز عمده صنایع... علمی - پژوهشی بیشتر
مقاله مروری بر کرنش سنجهای پزشکی-مرجع دانش
http://www.civilica.com/.../Paper-ICRSIE01-ICRSIE01_710=مروری-ب... ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -  برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF متن کامل [PDF 263 kb]-http://www.gmu.ac.ir
http://hms.gmu.ac.ir/article-1-479-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ -  p >0/50) ﻧﺪاﺷﺖ داری در دو ﮔﺮوه وﺟﻮدﺑﻮده ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻓﻠﺒﯿﺖ دﯾـﺪه ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ :ﮔﯿﺮیﻧﺘﯿﺠﻪ... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله 851.38 K
http://hmed.mums.ac.ir/.../article_13648_160c6571ad65161aef689d... ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ -  سال بودند 45به افراد بالای آمده به نظر می رسد دوره های آموزشی با توجه به نتایج بدست: نتیجه گیری مرتبط با جنبه های مختلف بیماری سالک به ویژه درمان آن در طول دوره... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله (560 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان
https://aes.basu.ac.ir/.../pdf_1233_42e837a5564e91275226a7f6ca8... ۱۳۹۶/۱۰/۹ -  است استوار این تجربیات اساس جهینت دریافت. خواهد افزایش جدید قوانین و قراردادها ایجاد به نیاز صنایع، رشد معتقد است با واگنر باشد. می ازین مورد فوق موارد به رسیدگی... علمی - پژوهشی بیشتر
پرتال جامع علوم انسانی - بیماریهای ویراستاری
http://www.ensani.ir/fa/content/292936/default.aspx ۱۳۹۴/۴/۱۳ -  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صفحه اول پایگاه ها مجلات جستجو تماس با ما درباره ما نقشه سایت ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علوم... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله 270.2 K-دانشگاه اراک
http://hsow.journal.araku.ac.ir/.../article_36029_4975b40ab3dd5... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد. علمی - پژوهشی بیشتر
PDF دانشگاه اراک-اصل مقاله 218.33 K
http://hsow.journal.araku.ac.ir/.../article_36337_da132bbca3d63... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد. علمی - پژوهشی بیشتر
PDF آزادسازی قیمت حامل َای اورشی در ایران، یک تُذیذ یا فرصت برای بخش...
https://aes.basu.ac.ir/.../article_916_0c45e34e46f839fa8dad3a4e... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  دس ًْبیت ًتبیج ًشبى داد کِ بشآیٌذ ایي سیبست ّوگبم بب آصادسبصی قیوت حبهل ٌَاى فشصتی بشای بخش کشبٍسصی ایشاى تلقی شَد.عّبی اًشطی بِ شذُ تب آصادسبصی قیوت حبهل بخش... علمی - پژوهشی بیشتر
پرس و جوهای مرتبط با : ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������
×

جم جو را چگونه تجربه کردید؟

?