نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۸,۵۲۹,۳۸۵ نتیجه (۰.۴۴۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل [PDF 500 kb]-http://www.gmu.ac.ir
http://hms.gmu.ac.ir/article-1-791-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ -  ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ . و ﭘﯿﺶ دارو در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد ﻋﻀﻼﻧﯽي ﻨﺪه ﺷﻞ ﮐﻨ. ﭘﻨﺘﺎل ﺳﺪﯾﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺗﯿﻮ اﻟﮑﺘﺮوﺷﻮك زﻣﺎن ﺗﺸﻨﺞ و رﯾﮑﺎوري ﺑﻌﺪ از... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله (635 K)-دانشگاه بوعلی سینا همدان
https://rjir.basu.ac.ir/.../pdf_1245_0669fe06ae2d0bb5ccd224ec4e... ۱۳۹۶/۹/۱ -  این واکنشاست ساز دو انقلاب بزرگ مشروطیت و انقلاب اسلامی بودهو زمینه برانگیخته بندی توان تقسیممی حکومت، روشنفکران غیردینی و علمای دینی هایواکنشسه دسته یک زمینه کلی... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله 997.75 K-http://www.mums.ac.ir/
http://hmed.mums.ac.ir/.../article_13671_e13498532c27748cf3d6c6... ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ -  کنند، لذا تاکید بر ارتباطات رو به پائین استها ارتباط برقرار میجهت پذیرش برخی نیازها، نتایج یا تصمیمات اتخاذ شده توسط سرپرست یا سازمان با آن . استهدف از این پژوهش... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله 1.29 MB-دانشگاه گیلان
http://gps.gu.ac.ir/.../article_6286_6ff1d7b7938734814c69ac3f15... ۱۳۹۸/۹/۶ -  شده حقیقت آنان در هزینه کردن نمایند. درچند عنصر از مشخصات مسکن توجه میخود هر کدام به یک یا این نمایند که چگونگیاصر مختلفی تقسیم و رتبه بندی میبرای مسکن، یک واحد... علمی - پژوهشی بیشتر
مقاله تعیین نسبت آب به سیمان و فاصله چال های تزریق سد سیازاخ-مرجع دانش
http://www.civilica.com/Paper-IRMC03-IRMC03_099.html ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله 258.33 K-پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
http://hoquq.iict.ac.ir/.../article_22922_2faac19050a0f1bd61f32... ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ -  ﺧﺮﻳﺪاران اﻳﻦ ، ﻣﻌـﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻي ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﺑـﺎ ﻗﻴﻤـﺖ آﻳﻨﺪه دارﻧﺪ و ﻣﻲدر ﻫﺎي ﺧﻮد را دارﻧﺪ. ﺑﻴﻨﻲ ي و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﺶﺑﺎز ﺑﻮرسو ﻳﺎ ﻗﺼﺪ ﻛﻨﻨﺪاﻣﺮوز... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF اصل مقاله 683.9 K-دانشگاه گیلان
http://gps.gu.ac.ir/.../article_5337_33c789bbc9fc419becfa1778bd... ۱۳۹۸/۹/۶ -  اصل اساسی در روش تحقيق، رعایت ترتيب و نظم فرایند کلی و خرده فرایندهای هر مرحله است تا تحقيق علمی را در لی سازدمع و راه حل مسالهها در زمينه کشف مجهول کوتاهترین... علمی - پژوهشی بیشتر
PDF کاربرد هرمنوتیک درمتون تفسیری مسلمین با تأکید برمتون اندیش ههای...
http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/.../article_63495_b7a6a... ۱۳۹۷/۴/۱۴ -  او قبل از این که پیغام خدایان را برای آدمیان ترجمه کند، باید آن را برای خود تفسیر می کرد. در این غیر این صورت نمی توانست آن را در مرتبه فهم بشر بیان کند. (حقیقت،... علمی - پژوهشی بیشتر
پرتال جامع علوم انسانی - وجه در برابر گونه: بحثی در قلمروی نظریه...
http://ensani.ir/fa/content/292852/default.aspx ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  تفاوت دیگر وجه با گونه در این است که یک گونه¬¬ی خاص همچون حماسه یا تراژدی ممکن است از بین برود، ولی وجه تراژیک و حماسی آن ممکن تا زمان¬ها باقی بماند. اصطلاحاتِ... علمی - پژوهشی بیشتر
پرتال جامع علوم انسانی - بررسی تجربه کشورهای محلق شده به سازمان جهانی...
http://ensani.ir/fa/content/292753/default.aspx ۱۳۹۲/۷/۲۳ -  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صفحه اول پایگاه ها مجلات جستجو تماس با ما درباره ما نقشه سایت ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علوم... علمی - پژوهشی بیشتر
پرس و جوهای مرتبط با : ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������
×

جم جو را چگونه تجربه کردید؟

?