نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۴,۴۵۸ نتیجه (۰.۱۲۲ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت iar.shirazu.ac.ir انجام شد. برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
Iran Agricultural Research - Articles List-دانشگاه شیراز
http://iar.shirazu.ac.ir/.../?_action=article&vol=40&am... ۱۳۹۸/۶/۱۶ -  Volume 20, Issue 1, Winter and Spring 2001, Page 17-36 M. Jalali; K. Moris; V. Bokhanan View Article | PDF (3347 K) 106 Evaluation of fractal dimensions for... مراکز آموزش عالی  
Iran Agricultural Research - Articles List-دانشگاه شیراز
http://iar.shirazu.ac.ir/.../?_action=article&vol=44&am... ۱۳۹۸/۶/۲۲ -  A. Kazemeini; R. Naderi View Article | PDF (252 K) 160 Antagonistic Activities of Trichoderma spp. on Phytophthora Root Rot of Sugar Beet Volume 29, Issue 2,... مراکز آموزش عالی  
Review and Classification of Modeling Approaches of Soil Hydrology...
http://iar.shirazu.ac.ir/article_185_44.html ۱۳۹۴/۱/۱۹ -  شبکه­های عصبی مصنوعی و سیستم­های منطق فازی دو دسته­ی عمده از روش­های غیر کلاسیک به شمار می­آیند. در این مقاله روش­های رایج مدل­سازی SHP با تاکیدی بر کارهای فعلی... مراکز آموزش عالی  
Iran Agricultural Research - Articles List-دانشگاه شیراز
http://iar.shirazu.ac.ir/.../?_action=article&au=85189&... ۱۳۹۸/۴/۲۴ -  Volume 20, Issue 1, Winter and Spring 2001, Pages 17-36 M. Jalali; K. Moris; V. Bokhanan View Article PDF 3.27 MB Iran Agricultural Research Articles in Press... مراکز آموزش عالی  
Iran Agricultural Research - Articles List-دانشگاه شیراز
http://iar.shirazu.ac.ir/.../?_action=article&vol=134&a... ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  Volume 20, Issue 1, Winter and Spring 2001, Page 17-36 M. Jalali; K. Moris; V. Bokhanan View Article | PDF (3347 K) 106 Evaluation of fractal dimensions for... مراکز آموزش عالی  
Iran Agricultural Research - Articles List-دانشگاه شیراز
http://iar.shirazu.ac.ir/.../?_action=article&vol=46&am... ۱۳۹۸/۶/۲۵ -  Moosavi; A. Sepaskhah View Article | PDF (4863 K) 60 Relationships among the seed yield from small and large plots in common beans Volume 2, Issue 2, Summer and... مراکز آموزش عالی  
Evaluation of the profile method for calculation of evapotranspiration
http://iar.shirazu.ac.ir/article_4572.html ۱۳۹۸/۴/۳ -  Wooldridge Article Title [Persian] ارزیابی روش پروفایل برای محاسبه تبخیر و تعریق Authors [Persian] اسماعیل مالک; جی ال ولدریج Statistics Article View: 81 PDF... مراکز آموزش عالی  
PDF -دانشگاه شیراز
http://iar.shirazu.ac.ir/.../article_5286_3231f2b3e79a40570f1fe... ۱۳۹۸/۷/۲۹ -  Cuttings were kept at 5 ºC for periods of 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700 and 1800 h. Results... مراکز آموزش عالی  
Iran Agricultural Research - Articles List-دانشگاه شیراز
http://iar.shirazu.ac.ir/.../?_action=article&vol=481&a... ۱۳۹۸/۸/۲۴ -  A. Kazemeini; R. Naderi View Article | PDF (136 K) 160 Antagonistic Activities of Trichoderma spp. on Phytophthora Root Rot of Sugar Beet Volume 29, Issue 2,... مراکز آموزش عالی  
PDF -دانشگاه شیراز
http://iar.shirazu.ac.ir/.../article_5296_6efa5eea15add4d44af0b... ۱۳۹۸/۷/۲۹ -  Panuccio et al. (2008) and Barros et al. (2004) indicated that zeolite decreased K release from soils and stated that this may be due to the high affinity of... مراکز آموزش عالی  
×

جم جو را چگونه تجربه کردید؟

?