آبان ۱۳۹۹
ربیع الاول - ربیع الثانی۱۴۴۲
October - November2020
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه آدینه
۱
22 ۵
۲
23 ۶
۳
24 ۷
۴
25 ۸
۵
26 ۹
۶
27 ۱۰
۷
28 ۱۱
۸
29 ۱۲
۹
30 ۱۳
۱۰
31 ۱۴
۱۱
1 ۱۵
۱۲
2 ۱۶
۱۳
3 ۱۷
۱۴
4 ۱۸
۱۵
5 ۱۹
۱۶
6 ۲۰
۱۷
7 ۲۱
۱۸
8 ۲۲
۱۹
9 ۲۳
۲۰
10 ۲۴
۲۱
11 ۲۵
۲۲
12 ۲۶
۲۳
13 ۲۷
۲۴
14 ۲۸
۲۵
15 ۲۹
۲۶
16 ۳۰
۲۷
17 ۱
۲۸
18 ۲
۲۹
19 ۳
۳۰
20 ۴

آخرین اخبار ×دلار ۲۷۷,۵۰۰ريال ۰.۳۵ درصد
سکه بهار آزادی ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲.۳۶ درصد
نیم سکه ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ريال ۱.۳۵ درصد
×

جم جو را چگونه تجربه کردید؟

?