ورود
خرداد ۱۳۹۹
رمضان - شوال۱۴۴۱
May - June2020
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه آدینه
۱
21 ۲۷
۲
22 ۲۸
۳
23 ۲۹
۴
24 ۱
۵
25 ۲
۶
26 ۳
۷
27 ۴
۸
28 ۵
۹
29 ۶
۱۰
30 ۷
۱۱
31 ۸
۱۲
1 ۹
۱۳
2 ۱۰
۱۴
3 ۱۱
۱۵
4 ۱۲
۱۶
5 ۱۳
۱۷
6 ۱۴
۱۸
7 ۱۵
۱۹
8 ۱۶
۲۰
9 ۱۷
۲۱
10 ۱۸
۲۲
11 ۱۹
۲۳
12 ۲۰
۲۴
13 ۲۱
۲۵
14 ۲۲
۲۶
15 ۲۳
۲۷
16 ۲۴
۲۸
17 ۲۵
۲۹
18 ۲۶
۳۰
19 ۲۷
۳۱
20 ۲۸

دلار ۱۷۱,۵۸۰ريال ۰.۰۰ درصد
سکه بهار آزادی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ريال ۰.۰۰ درصد
نیم سکه ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ريال ۰.۰۰ درصد