مهر ۱۳۹۹
صفر - ربیع الاول۱۴۴۲
September - October2020
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه آدینه
۱
22 ۴
۲
23 ۵
۳
24 ۶
۴
25 ۷
۵
26 ۸
۶
27 ۹
۷
28 ۱۰
۸
29 ۱۱
۹
30 ۱۲
۱۰
1 ۱۳
۱۱
2 ۱۴
۱۲
3 ۱۵
۱۳
4 ۱۶
۱۴
5 ۱۷
۱۵
6 ۱۸
۱۶
7 ۱۹
۱۷
8 ۲۰
۱۸
9 ۲۱
۱۹
10 ۲۲
۲۰
11 ۲۳
۲۱
12 ۲۴
۲۲
13 ۲۵
۲۳
14 ۲۶
۲۴
15 ۲۷
۲۵
16 ۲۸
۲۶
17 ۲۹
۲۷
18 ۱
۲۸
19 ۲
۲۹
20 ۳
۳۰
21 ۴

دلار ۲۸۷,۵۲۰ريال ۰.۸۸ درصد
سکه بهار آزادی ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ريال ۱.۸۸ درصد
نیم سکه ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ريال ۲.۶۰ درصد
×

جم جو را چگونه تجربه کردید؟

?