ورود
فروردین ۱۳۹۹
رجب - شعبان۱۴۴۱
March - April2020
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه آدینه
۱
20 ۲۵
۲
21 ۲۶
۳
22 ۲۷
۴
23 ۲۸
۵
24 ۲۹
۶
25 ۳۰
۷
26 ۱
۸
27 ۲
۹
28 ۳
۱۰
29 ۴
۱۱
30 ۵
۱۲
31 ۶
۱۳
1 ۷
۱۴
2 ۸
۱۵
3 ۹
۱۶
4 ۱۰
۱۷
5 ۱۱
۱۸
6 ۱۲
۱۹
7 ۱۳
۲۰
8 ۱۴
۲۱
9 ۱۵
۲۲
10 ۱۶
۲۳
11 ۱۷
۲۴
12 ۱۸
۲۵
13 ۱۹
۲۶
14 ۲۰
۲۷
15 ۲۱
۲۸
16 ۲۲
۲۹
17 ۲۳
۳۰
18 ۲۴
۳۱
19 ۲۵

دلار ۱۵۶,۰۹۰ريال ۰.۰۰ درصد
سکه بهار آزادی ۶۱,۸۰۰,۰۰۰ريال ۰.۰۰ درصد
نیم سکه ۳۰,۷۷۰,۰۰۰ريال ۰.۰۰ درصد