بهمن ۱۳۹۹
جمادی الثانی - رجب۱۴۴۲
January - February2021
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه آدینه
۱
20 ۶
۲
21 ۷
۳
22 ۸
۴
23 ۹
۵
24 ۱۰
۶
25 ۱۱
۷
26 ۱۲
۸
27 ۱۳
۹
28 ۱۴
۱۰
29 ۱۵
۱۱
30 ۱۶
۱۲
31 ۱۷
۱۳
1 ۱۸
۱۴
2 ۱۹
۱۵
3 ۲۰
۱۶
4 ۲۱
۱۷
5 ۲۲
۱۸
6 ۲۳
۱۹
7 ۲۴
۲۰
8 ۲۵
۲۱
9 ۲۶
۲۲
10 ۲۷
۲۳
11 ۲۸
۲۴
12 ۲۹
۲۵
13 ۱
۲۶
14 ۲
۲۷
15 ۳
۲۸
16 ۴
۲۹
17 ۵
۳۰
18 ۶

دلار ۲۲۶,۵۵۰ريال ۰.۰۰ درصد
سکه بهار آزادی ۱۰۲,۰۱۹,۰۰۰ريال ۰.۰۰ درصد
نیم سکه ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ريال ۰.۰۰ درصد
×

جم جو را چگونه تجربه کردید؟

?