ورود
بهمن ۱۳۹۸
جمادی الاول - جمادی الثانی۱۴۴۱
January - February2020
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه آدینه
۱
21 ۲۵
۲
22 ۲۶
۳
23 ۲۷
۴
24 ۲۸
۵
25 ۲۹
۶
26 ۳۰
۷
27 ۱
۸
28 ۲
۹
29 ۳
۱۰
30 ۴
۱۱
31 ۵
۱۲
1 ۶
۱۳
2 ۷
۱۴
3 ۸
۱۵
4 ۹
۱۶
5 ۱۰
۱۷
6 ۱۱
۱۸
7 ۱۲
۱۹
8 ۱۳
۲۰
9 ۱۴
۲۱
10 ۱۵
۲۲
11 ۱۶
۲۳
12 ۱۷
۲۴
13 ۱۸
۲۵
14 ۱۹
۲۶
15 ۲۰
۲۷
16 ۲۱
۲۸
17 ۲۲
۲۹
18 ۲۳
۳۰
19 ۲۴

دلار ۱۲۹,۵۰۰ريال ۰.۰۲ درصد
سکه بهار آزادی ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ريال ۰.۶۲ درصد
نیم سکه ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ريال ۰.۴۱ درصد