ورود
اسفند ۱۳۹۸
جمادی الثانی - رجب۱۴۴۱
February - March2020
شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه آدینه
۱
20 ۲۵
۲
21 ۲۶
۳
22 ۲۷
۴
23 ۲۸
۵
24 ۲۹
۶
25 ۱
۷
26 ۲
۸
27 ۳
۹
28 ۴
۱۰
29 ۵
۱۱
1 ۶
۱۲
2 ۷
۱۳
3 ۸
۱۴
4 ۹
۱۵
5 ۱۰
۱۶
6 ۱۱
۱۷
7 ۱۲
۱۸
8 ۱۳
۱۹
9 ۱۴
۲۰
10 ۱۵
۲۱
11 ۱۶
۲۲
12 ۱۷
۲۳
13 ۱۸
۲۴
14 ۱۹
۲۵
15 ۲۰
۲۶
16 ۲۱
۲۷
17 ۲۲
۲۸
18 ۲۳
۲۹
19 ۲۴

دلار ۱۵۷,۰۱۰ريال ۰.۰۰ درصد
سکه بهار آزادی ۶۰,۰۸۰,۰۰۰ريال ۰.۰۰ درصد
نیم سکه ۳۰,۶۵۰,۰۰۰ريال ۰.۰۰ درصد